Koninklijke Nederlandse Vereniging
EHBO afdeling Alblasserdam

Nieuws

16 oktober World Restart A Heart Day Alblasserdam, 12-10-2021

WORLD RESTART A HEART DAY

Gewaardeerd erelid overleden Alblasserdam, 01-10-2021

Gewaardeerd erelid overleden

Deze week hebben wij een droevig bericht ontvangen dat ons erelid

 

Mw. Cornelia Wilhelmina van Heukelum-Vuurens

 

in de leeftijd van 88 jaar is overleden.

 

Gedurende 70 jaar is mw. van Heukelum lid van onze vereniging geweest, waar van de laatste jaren als erelid.

 

In in het begin van 1951 is mw. van Heukelum begonnen aan een tweejarige EHBO opleiding bij de Kon. Ned. Ver. Afd. Alblasserdam. In die periode bestond de opleiding voor het Eenheidsdiploma nog uit twee delen. Zo waren er de eerste jaars en de tweede jaars cursisten.

 

Op 19 mei 1953 heeft ons erelid haar fel begeerde EHBO diploma mogen behalen. Zij was een zeer trouw lid van onze vereniging, die met een kritische blik keek naar de verrichtingen van het bestuur. De docenten kregen nog al eens te horen van "vroeger deden we het anders". Het wedstrijdwerken zat haar in het bloed, ze heeft vele prijzen gewonnen. Tijdens hulpverlening bij evenementen was zij een graag geziene EHBO'er.

 

Wij zulllen haar inbreng missen op onze ledenvergadering van, zoals Mw. van Heukelum altijd zei "mijn Kon. Ned. Ver. EHBO afd. Alblasserdam".
 

Namens het bestuur en leden,
Wensen wij de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies te mogen dragen.

Coronavirus Alblasserdam, 16-03-2020

Coronavirus

Al enkele weken volgen wij, net als jullie waarschijnlijk de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Gelet op de recente ontwikkelingen vanuit het RIVM en de veiligheidsregio ZHZ hebben wij besloten

om de herhalingstrainingen en de EHBO basisopleiding per direct te stoppen.

Met elkaar hebben wij de verantwoordelijkheid om deze stap te zetten.

 

Wij wensen de verschillende zorgprofessionals veel sterkte toe, in hun werkzaamheden in het ziekenhuis en daarbuiten.

Ook de leerkrachten, politie, brandweer etc. willen wij hierin niet vergeten.

 

Voor ons als hulpverlener is het niet denkbeeldig dan wij met personen in aanraking komen die op de een of andere manier in aanraking zijn gekomen met het coronavirus.

Als u, wat wij niet hopen, hulp gaat verlenen bij een slachtoffer neem dan uw eigen veiligheid in acht. Reanimeren kan natuurlijk ook zonder het slachtoffer te beademen. De kansen van een slachtoffer worden hierdoor wel iets minder, maar eigen veiligheid eerst.

 

De NRR schrijft het onderstaande:

 

            Daadwerkelijke reanimatie

 

Beademen is een essentieel onderdeel van de reanimatie. Niet beademen verkleint de kans op een goede uitkomst. Zorgverleners in een beroepsmatige setting (ziekenhuispersoneel, ambulancehulpverleners, enz.) maken voor het beademen over het algemeen al gebruik van hulpmiddelen die voldoende bescherming bieden tegen besmetting. Voor burgerhulpverleners en omstanders is dat niet altijd het geval. Indien de burgerhulpverleners of omstanders getraind zijn in het beademen met een hulpmiddel zoals een pocketmask is dit een goed alternatief. Is de hulpverlener niet getraind of is een hulpmiddel niet voorhanden dan is gewone mond op mond beademing voor het slachtoffer de beste zorg. Daarbij kan de hulpverlener altijd de afweging maken alleen borstcompressies te geven als hij niet kan of wil beademen.