Koninklijke Nederlandse Vereniging
EHBO afdeling Alblasserdam

Geschiedenis


Oprichting Kon. Ned. Ver. EHBO afd. Alblasserdam

 

Het begon allemaal in het begin van 1921

Er waren op dat moment bij de verschillende bedrijven al enkele personen die in het kader van de ongevallenwet waren uitgekozen om EHBO te gaan leren en zo nodig te assisteren bij de hulpverlening.

 

Dit was echter niet naar de zin van Jan Smit.

Hij stelde zich in verbinding met EHBO Dordrecht en enkele andere personen uit Alblasserdam en een plaatselijke huisarts dr. Hooftman.

 

Met elkaar hebben ze veelvuldig overleg gehad om uit te zoeken wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn in Alblasserdam om een eigen EHBO vereniging op te richten. De ervaringen van deze bestuurders van EHBO Dordrecht was van onschatbare waarden.

De Alblasserdamse bevolking keek met argusogen naar deze ontwikkeling. De voorvechter werden dan ook argwanend en vreemd bekeken en men was er nog lang niet van overtuigd, dat doktertje spelen door grote(gewone) mensen echt serieus genomen moest worden.

 

10 oktober 1922

In de vergaderzaal van Café van Krimpen was de oprichtingsvergadering van de EHBO-vereniging Alblasserdam.

Het eerste besluit dat door het voorlopig bestuur is genomen was het vaststellen van de contributie van fl. 0,05 per week.

In de tussen liggende tijd werd er door de Alblasserdammers veel gesproken over de kortgeleden opgerichte EHBO-vereniging. De nieuwsgierigheid was gewekt.

 

De eerste uitgave die penningmeester Dhr. Hollander moest doen was het betalen van de zaalhuur voor de te houden opleiding. Dit is uit eigen zak betaald. Een jaar later kon hij het geleende geld van de vereniging pas terugkrijgen. Geld was er niet, spullen waren er niet. Dr. Hoofdman had echter veel connecties en wist veel bij de bedrijven los te peuteren.

De grote stimulator achter de EHBO vereniging van Alblasserdam was Dhr. T.A. Hooftman arts. Dr. Hooftman was huisarts in Alblasserdam.

Dr. Hooftman is gedurende 25 jaar docent geweest van de EHBO ver. Alblasserdam.

Op vrijdag 17 november 1922 werd onder leiding van Dr. Hooftman begonnen met een eerste EHBO-cursus. In die tijd waren er nog geen anatomische platen te verkrijgen. Dr. Hooftman tekende dan ook al zijn lesmateriaal zelf.

Wedstrijden

 

In 1923 zijn er enkele EHBO-ers naar een wedstrijd in Dordrecht gegaan om deel te nemen aan de wedstrijd. Deze wedstrijd werd een waar fiasco. Er moest geholpen worden bij een ongeval waarbij een vallende lift naar beneden was gekomen. Een vallende lift was bij deze jonge vereniging niet bekend. Het werd dat ook een blunder waarvan niets goed was.

Laten we eerst maar eens bij een volgende wedstrijd gaan kijken hoe het eraan toe gaat was de reactie.

Hiervoor reisden ze samen met Dr. Hooftman af naar Nijmegen om eens te gaan kijken bij de Nationale kampioenschappen. Toen ze in Nijmegen aankwamen was er nog een mogelijkheid om in te schrijven voor deze wedstrijd. Na overleg met elkaar en Dr. Hooftman heeft de praktisch ongeoefende ploeg (zonder voorbereiding) besloten om toch in te schrijven voor deze wedstrijd. Tijdens deze wedstrijd gingen ze met de ERE- prijs naar huis.

 

De EHBO-vereniging had zijn naam voor de toekomst gemaakt.

 

Ledenvergadering 3 mei 1940

Dr. Hooftman heeft fl. 1000,-- bijeen gebracht voor de nodige verbandmiddelen, niet wetende dat deze verbandmiddelen een week later zo hard nodig waren.

 

Zomaar een stukje geschiedenis van de Koninklijke Vereniging EHBO- afdeling Alblasserdam.